Сграда на БАКБ

Проектът  представлява реконструкция на сграда, паметник на културата, изградена през 1894 година. Цялостният проект обхваща изготвяне и легализиране на проектите за реконструкция, подмяна на структурата на сградата, адаптирането и към съвременните изисквания за обитаване, комуникация и сигурност. Допълнително е разработено и реализирано паркоустройство на входната зона и атриума.