Офис Център

Разположен на входа на град София триетажен център с обща площ от около 2400 м2. Изцяло изграден на принципа Greenfield project, той отговаря на всички европейски норми, като броят на осигурениет паркоместа, надвишава двойно изискумите се по норми. Това дава възможност за дълговечното му използване, при достигане степен на моторизация съвместима с най-високите в световен мащаб.