Информационна зала

ММТТ Петков Инженеринг ЕООД, има удоволствието да ви представи - информационна зала в Софийския университет - "Св. Климент Охридски". Проектът протече свъместно с "Център за икономически стратегии и конкуренция".

Повечето инициативи в Ректората на "Св. Климент Охридски" са ограничени до ремонти на малки части и лекционни зали, които е създал некоординирани пъзел, който не е успял да се подобри цялостния имидж на тази сграда.

Целта на този проект е да помогне на съживяване на университета "Св. Климент Охридски", чрез изграждане на залата в централната сграда на университета. С тази инциатива за зала ще създаде дългосрочна мост на знания между най-престижните академични институции на двете страни и се подкрепя, както от декан на Софийския университет и проф. Майкъл Портър от "Harvard Business School".