ЖК Комплекс Варна

Проектът  включва избор на локация, финансиране, проектиране, изграждане  и пазарна реализация на комплекс от над 200 апартамента . Намира се в близост до стадион Спартак, върху бивш изоставен сервиз. Тук е приложен принципът на минимално отстояние от обслужване и същевременно независимост от външно смущаващо въздействие, като шум , замърсяване и т.н