Жилищен комплекс Бриз, Варна

Жилищен комплекс разположен в близост до квартал „ Чайка” – г. Варна. След изпадане в несъстоятелност на предишните собственици, обектът  е изоставен на ниво груб строеж. 
Бе разработен финансов план , който  успя да генерира ресурс за завършване на сградата, и нейното успешно пазарно реализиране .