за нас

ММТТ Петков инженеринг ЕООД е компания от ново поколение, създадана да обхване всички елементи на инвестиционния процес, от маркетинга до пазарната реализация на продукта на инвестиционна дейност.
Основният сегмент  на компанията е инвестиционната дейност и нейното управление, но така също създаваме актуален, проблемно ориентиран маркетинг, дизайн и поддръжка на обекта на тази  дейност.
Компанията генерира своя просперитет на базата на натрупания за последните 15 години опит в областа на инвестиционната дейност в България, обогатена с най-новите стратегии на управление приложими в съвременния бизнес.
Партньорството ни с някои от най-големите компании в световен мащаб, като Шел, Макдоналдс, Билла, Ерсте груп и други, ни позволи да разширим визията си и да разглеждаме България като част от глобалния пъзел на световния бизнес.
Важен елемент от нашата дейност е  и близостта ни с някои от най-гобемите мозъчни центрове в областта на Икономиката и Бизнеса, като Бизнес училищата в Харвард и Корнел,  IESE и др. Компанията е активен участник в създаването и управлението на Харвардския Център за Икономически стратегии към Софийския университет, както и в други идеи и структури свързани с иновационната дейност и повдигане на качествения статус на икономиката у нас.
В своята дейност  ММТТ Петков инженеринг ЕООД се ръководи от  система от принципи, залегнали като ценности на компанията, а именно:

Социална ангажираност
Съпричастност
Професионализъм
Коректност
Отговорност
Прагматичност
Настойчивост


Съзнавайки своята  социалната  ангажираност  ние работим за повишаване на статуса на живот на цялото общество, чрез ефективни инвестиции, нау хау, конкурентноспособност и и разбиране на глобалната същност на инвестицията.
Съпричастността ни обхваща широк аспект от социални дейности, като основните ни кредо е да развиваме и разширяваме конкуретни икономически проекти, в които да бъдат ангажирани голям брой специалисти и да се прилага действена иновация.
Професионализмът се обуславя от високото ниво на подготовка на екипа ни, но и от непрекъснатия ни стремеж да се усъвършенстваме и обогатяваме както знанията , така и уменията си за тяхнотот прилагане.
Коректността е базов елемент в  ценностната ни система. За нас няма нищо по-свято от репутацията ни и никакви компромиси с нея не са допустими. На каквато и да е цена.
Компания съзнава своята отговорност както пред законите, така и пред интересите на нашите партньори и клиенти. Всеки, дори и неформален, ангажимент изисква пълна отговорност на компанията към държавата,клиентите и партньорите ни.
Опитът ни научи, че основа за успехът на една компания е нейната прагматична визия за управление и развитие. Стъпил  здраво на земята, екипът ни се стреми рационално  да оценява и усеща процесите и да реагира адекватно на тях,без да създава илюзорни представи за възможности и реалности. За нас в пълна сила важи максимата, че инвестицията е изкуството на реалността.
В рамките на закона и интересите на клиентите и партньорите ни , ММТТ Петков Инженеринг ЕООД, настойчиво се стреми да постигне целите и резултатите поставени като задачи и насоки  за изпълнение  и  за нас термин като непреодолими трудности не съществува.